send link to app

The V School


4.6 ( 816 ratings )
교육 음식 및 음료
개발자: Pornthipa Chandradibya
비어 있는

แอพพลิเคชั่นของ เดอะวีสคูล เพียงแค่คุณ “เปิด” เมนูอาหารที่หลากหลายสไตล์ของวีสคูลก็พร้อมให้คุณเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกที่บนโลก มาเรียนกับเราแล้วโลกแห่งอาหารก็จะอยู่ในมือคุณ

ถ้าคุณเป็นผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหาร มีอาชีพเกี่ยวกับการทำอาหาร หรือชื่นชอบการทำอาหาร โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น หรือ อาหารเอเชียชาติอื่นๆ เดอะ วี สคูล คือคำตอบสำหรับคุณ เพราะเราไม่เพียงแค่สอนให้ทำอาหารเป็น เรียนจบแล้วก็จบกันไป แต่เราปฏิบัติกับคุณเสมือนเป็น หุ้นส่วน ที่เราจะคอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ตลอด แอพพลิเคชั่นเดอะ วี สคูล เกิดขึ้นจากการที่เราอยากให้คุณมั่นใจว่าเรียนไปแล้วจะไม่ลืม หรือจะทำไม่ได้ เพราะเราได้จัดทำการสอน ในรูปแบบ วีดีโอ , ภาพ และสูตรของทุกเมนู สำหรับให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับเรา กลับมาทบทวนการเรียนได้เสมอไม่จำกัดการเข้าถึง ขอแค่มีมือถือ หรือแทปเล็ตเท่านั้น คุณก็สามารถทบทวนเมนูได้ ทุกที่ทุกเวลา ที่ต้องการ